Thursday, 2 August 2012

Latihan makro 944/2


LATIHAN 11
MAKOEKONOMI 944/2
Bahagian D
Dalam sebuah ekonomi, fungsi penggunaan (C), Cukai(T), Pelaburan (I) dan  Perbelanjaan kerajaan (G) adalah seperti berikut:
C = 220 +  0.8Yd
T  = 0.25Y
I   =  300
G =  200
(a)    Dengan pendekatan AE-AS, hitung keluaran Negara ekonomi tersebut pada tingkat keseimbangan.                                                                                                                           [2]
(b)   Hitung jumlah hasil cukai dan tabungan pada tingkat keseimbangan pendapatan Negara.              [2]
(c)    Bagaimanakah kedudukan belanjawan Negara?                                                                         [2]
(d)   Sekiranya cukai dikurangkan sebanyak RM 50, tentukan tingkat keseimbangan pendapatan dan hasil cukai yang baru.                                                                                                                          [2]

No comments:

Post a Comment