Monday, 6 February 2012

PERBELANJAAN KEWANGAN


LAPORAN PERBELANJAAN 2011
UNIT :EKONOMI PRA U

B)        KERAJAAN

            BAKI 2010                  :           RM320.57
            PERUNTUKAN 2011  :           RM315.00
            JUMLAH                     :           RM635.57

PERBELANJAAN
BIL
PERKARA/PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
JUMLAH(RM)
1.
Pengarah JPM

291.23
2.
Fotostat Kertas Peperiksaan
Tingkatan 6
16.60
3.
 Penceramah Ekonomi
Tingkatan 6
150.00

JUMLAH PERBELANJAAN

457.83

BAKI 2011

177.74

% PERBELANJAAN

72%
LAPORAN PERBELANJAAN UNIT EKONOMI 2012[JULAI}
            

             BAKI 2011                 :           RM177.74
            PERUNTUKAN 2012  :           RM 220.50
            JUMLAH                     :           RM 398.24


PERBELANJAAN
BIL
PERKARA/PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
JUMLAH(RM)
1.
 Perbelanjaan photostat, pintu  dan ink printer
Tingkatan 6
209.36

JUMLAH PERBELANJAAN

209.36

BAKI 2012

188.88

% PERBELANJAAN

52.6%

PERANCANGAN PERBELANJAAN 2012
UNIT :            EKONOMI PRA U

B)        KERAJAAN

            BAKI 2011                  :           RM177.74
            PERUNTUKAN 2012  :           RM400.00
            JUMLAH                     :           RM577.74

PERBELANJAAN
BIL
PERKARA/PROGRAM/AKTIVITI
SASARAN
JUMLAH(RM)
1.
Fotostat Kertas Peperiksaan Dalaman
Tingkatan 6
90.00
2.
 Buku Latihan – Kertas Soalan Peperiksaan  Mikroekonomi dan Makroekonomi Tahun-tahun Lepas
Tingkatan  6
 RM6.00 (40unit)
240.00
3.
Fotostat Peperiksaan Percubaan STPM 2012
Tingkatan 6
60.00
4.
Bayaran penceramah
Tingkatan 6
150.00

JUMLAH PERBELANJAAN

540.00

BAKI 2012

37.74

% PERBELANJAAN

93.5%

No comments:

Post a Comment