Tuesday, 10 January 2012

PELAN STRATEGIK EKONOMI 2012


ANALISIS SWOT PANITIA EKONOMI TINGKATAN ENAM

KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
S1 Guru opsyen yang berpengalaman
S2 Guru-guru pemeriksa kertas  STPM
S3 Mudah mengakses maklumat daripada
      internet
S4 Komitmen guru yang tinggi terhadap P&P
S5 Pelajar yang berdikari, aktif , inovatif dan  bermotivasi
S6 Gred purata sekolah semakin meningkat
     setiap tahun
S7 Kemudahan prasarana yang lengkap dan
     baik serta dilengkapi dengan bilik seminar
S8 Mempunyai PSS yang lengkap
S9 Sukatan pelajaran tamat pada 31 Julai bagi
     kelas peperiksaan

W1  8% pelajar tidak berminat belajar
W2 10% pelajar terlibat dengan masalah ketidakhadiran ke sekolah dalam sehari
W3  kesukaran guru untuk  menghabiskan sukatan pada masa yang di
       tetapkan
W4 20% pelajar bukan dari opsyen ekonomi asas.
W5  kegagalan memahami konsep dan teori ekonomi yang sebenar.
W6 Guru dibebani dengan kerja pengkeranian
W7 Kehadiran pelajar ke sekolah yang kurang memuaskan
PELUANG (O)
ANCAMAN / CABARAN (T/C)
O1  PIBG bersedia memberi sokongan moral dan kewangan bagi menjayakan program sekolah
O2  JKK turut membantu melaksanakan aktiviti
O3  Masyarakat dan pemimpinnya yang perihati
O4  Peluang yang lebih luas untuk menyertai
       pelbagai pertandingan
O5  Kerjasama yang baik dengan
 Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain
O6  Kerjasama dan kesedaran ibu bapa tinggi terhadap prestasi
O7 Pelajar dari kawasan bandar
O8 Persekitaran sekolah yang kondusif
T1 kurang membaca dan menilai berita-berita semasa dari dalam dan
     Luar negara.       
T2 Majoriti pelajar tidak dapat mengaplikasikan teori ekonomi dengan
     Pesekitaran mereka.
T3 Pengharapan  ibu bapa/masyarakat terlalu
     tinggi terhadap sekolah
T4 Pengaruh budaya negatif dari kawasan
     persekitaran .
T5 Tarikan cybercafe, permainan video
pELAN  STRATEGIK UNIT EKONOMI TINGKATAN ENAM

Bidang
Isu Strategi
Matlamat Strategik
Objektif
Petunjuk Prestasi Utama
(KPI)
Sasaran
TOV
2012
2013
2014

Kurikulum


Tahap pencapaian kecemerlangan akademik Tingkatan Enam dalam mata pelajaran Ekonomi masih boleh dipertingkatkan

Meningkatkan tahap pencapaian kecemerlangan akademik bagi mata pelajaran Ekonomi

1. Meningkatkan pencapaian tingkatan enam bawah dari segi kualiti dan kuantiti

% pelajar lulus
61.11
70.00
74.82
80.00
% pelajar mendapat A
5.55
11.10
16.65
22.22
Gred Purata Mata Pelajaran (NGMP)
2.06
2.21
2.35
2.50

2. Meningkatkan pencapaian STPM dari segi kualiti dan kuantiti

% pelajar yang lulus
65.00%
72.00
95.00
100.00
% pelajar mendapat A
20.00
10.71
30.00
35.00
Gred Purata Mata Pelajaran (NGMP)
2.64
2.76
2.88
3.00
3.Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum


% Program Panitia yang di laksanakan dengan berkesan dalam setahun
85.00
90.00
95.00
100.00
Bilangan pencerapan seorang guru setahun
1
1
1
1
% guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P
90.00
92.00
94.00
96.00
% program yang mematuhi jadual yang dirancang
100.00
100.00
100.00
100.00
Bilangan aktiviti
Ko-akademik
12
12
12
12

% pencapaian SKPM
88.00
88.70
89.40
90.00
Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan  (LDP) setahun
4
4
4
4
Bilangan Mesyuarat JK Kurikulum setahun

4
4
4
4
Bilangan Mesyuarat Panitiia
4
4
4
4


PELAN TAKTIKAL UNIT EKONOMI TINGKATAN ENAM


Strategi  1  

MENGADAKAN PROGRAM DENGAN MENGGUNAKAN BANTUAN DAN KEPAKARAN DALAM ATAU LUAR UNTUK
 MENINGKATKAN PENCAPAIAN DAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
 Hari
Kos/
Sumber

Output
KPI
Sasaran
Pelan Kontingensi
1.
Kelas tambahan Tingkatan Enam Atas (Kelas Petang & Hari Sabtu)
Pengetua
GPK T6
Jan-Okt
sumbangan wang dana
Pencapaian pelajar Ekonomi dalam STPM meningkat
-% pelajar lulus

-% pelajar mendapat  A

-GPMP meningkat
72.00 % - 90.00%

10.71% -25.00%

meningkat
Bengkel Latih tubi. Ceramah teknik menjawab
2
Kem kecemerlangan Tingkatan Enam Bawah
GPK T6
Jul - Sept
Sumbangan PIBG dan yuran pelajar
Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat
-% pelajar lulus

-% pelajar mendapat A

-GPMP  meningkat
67.71%

11.10%

2.21
Bengkel teknik menjawab/latih tubi
Kem kecemerlangan STPM
GPK T6
Apr- Sept

Sumbangan PIBG dan yuran pelajar
Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran berkesan meningkat
-% pelajar lulus

-% pelajar mendapat A

-GPMP  meningkat
90.00%

25.00%

2.76
Bengkel teknik menjawab/latih tubi
3
Program Latih tubi dalam kelas Tingkatan Enam Bawah
GPK T6
Jul-Okt
RM10 yuran setiap pelajar
Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian peperiksaan akhir tahun tingkatan 6 bawah meningkat
-% pelajar lulus

-% pelajar mendapat A

-GPMP  meningkat
67.71%

11.10%

2.21
Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran
Program Latih tubi dalam kelas Tingkatan Enam Atas
GPK T6
Feb-Okt
RM10 yuran setiap pelajar
Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian pelajar EkonomiSTPM meningkat
-% pelajar lulus

-% pelajar mendapat A

-GPMP  meningkat
90.00%

25.00%

2.76
Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru mata pelajaran

No comments:

Post a Comment