Monday, 14 November 2011

LATIHAN CUTI TERANCANG 2011- L2


Latihan cuti terancang 2011
Nama:__________________________________________ Tingkatan:____________
Jadual permintaan dan penawaran barang X.
harga
Kuantiti permintaan
Kuantiti penawaran
3
250
120
4
210
152
5
160
184
6
135
216
7
115
248
a) Tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran.
b) Nyatakan harga dan kuantiti keseimbangan.
c) Lukiskan keluk keseimbangan dalam kertas graf.
d) Jika kerajaan mengenakan cukai sebanyak RM 5, tentukan fungsi penawaran yang baru.
e) Nyatakan harga dan keseimbangan yang baru.
f) Lukiskan keluk penawaran yang baru dalam ( c ).
g) Berapakah cukai pengguna dan pengeluar?
h) Berapakah jumlah pendapatan kerajaan?
i) Kirakan nilai keanjalan penawaran apabila harga meningkat dari RM 4 ke RM 7.
Latihan cuti terancang kedua2011
Nama:__________________________________________ Tingkatan:____________
BAHAGIAN D ( 10)
kuantiti
Jumlah utiliti X
Jumlah utiliti Y
Jumlah utiliti Z
0
0
0
0
1
20
24
15
2
36
45
28
3
48
63
40
4
58
80
48
5
64
95
54
6
68
104
59
Px = RM 4, Py = RM 6, Pz = RM 2 dan Y = RM 40
 1. Nyatakan 2 syarat keseimbangan bagi barang di atas.
 2. Hitung utiliti sut bagi barang X, Y dan Z.
 3. Hitung utiliti sut per ringgit bagi barang X , Y dan Z.
 4. Nyatakan kuantiti barang X, Y dan Z pada tingkat keseimbangan.
 5. Kirakan jumlah utiliti pada tingkat keseimbangan.
 6. Jika pendapatan meningkat sebanyak 45%, cari keseimbangan yang baru.
 7. Jika harga barang Y meningkat menjadi RM 4.00. Nyatakan kuantiti barang X, Y dan Z pada tingkat keseimbangan.
 8. Kirakan jumlah utiliti pada tingkat keseimbangan yang baru.
 9. Lakarkan keluk permintaan barang Y.
Latihan Cuti Terancang Ketiga 2011
Nama:__________________________________________ Tingkatan:____________
BAHAGIAN B ( 12)
 1. Berdasarkan gambarajah yang sesuai, huraikan kesan ke atas harga, kuanttiti dan keluk permintaan atau keluk penawaran minyak petrol apabila berlaku keadaan tersebut:
a) Harga minyak petrol menurun,
b) Jepun tidak mengekspot sebarang kenderaan ke Malaysia,
c) Harga kereta tempatan menurun.
d) Subsidi minyak petrol berkurang.
BAHAGIAN B ( 18)
 1. Dengan berpandukan gambarajah yang sesuai, huraikan kesan harga dan kuantiti keseimbangan terhadap ayam daging apabila:
a) Kenduri kahwin bertambah,
b) Harga makanan ayam meningkat,
c) Kerajaan menambah subsidi sebanyak 20% dan pendapatan berkurang 30%,
d) Harga sayuran meningkat.
Selamat bercuti……harap hantar pada hari pertama persekolahan….

No comments:

Post a Comment